Mayský Kalendář

"Lidstvo je zajímavá entita, která proudí generaci za generací časem do neznámého oceánu budoucnosti."

Mnozí v tomto oceánu vidí dokonalý svět a společnost, která skrze svět bez násilí, hladu a nemocí má projevit vyšší nadosobní lásku, kterou přisuzují esoteričtí astrologové Neptunovi, jehož princip je v tomto Astrofocusu velmi silně zastoupen. Tato Neptunská, až všeobepínající láska má být univerzitou srdce pro jednotlivce, kteří udělali maturitu z lásky tradiční, jež je v horoskopu zastoupena Venuší. Neptun v horoskopu kromě schopnosti vyšší, duchovní lásky prozrazuje také fotografický talent klienta, jeho schopnost komunikace s duchy, sílu materializovat nehmotné vize a nápady, a zároveň ukazuje na míru duchovní hodnoty klientova nitra.

Množství lidí z této zajímavé entity zvané lidstvo, optimisti i apokalyptičtí pesimisti, se právě teď upínají k datu 21.12.2012 (případně 23.12.2012). Toho dne po více než 5000 letech skončí, na svou dobu nesmírně propracovaný, Mayský kalendář. Neptun v tomto Astrofocusu nese na své plachtě mayského velekněze, který je oděn do jaguáří kůže.

Proč?

Mayský kalendář byly v podstatě kalendáře dva: pracovní Haabu a duchovní Tzolkin, který doslova předurčoval celoživotní úděl člověka. Znamení, ve kterém se člověk narodil, dopředu nalinkovalo jeho život, zaměstnáním počínaje, manželským partnerem konče... Zrozenci ve znamení Jaguára se měli obětovat pro blaho lidstva...

A tento princip, kdy život velké osobnosti se silně postaveným Sluncem na hrotu 11.domu, je spojen s lidstvem, společností a jejími ideály, partami, přáteli, kolegy či spolužáky, je jedním z hlavních mott Mayského kalendáře.

Tato silná pozice Slunce se týká pomezí znamení Střelce a Štíra, kdy tato oblast se v karmické astrologii propojuje s třináctým znamením horoskopu, Hadonošem. Hadonoš je dnes astrology opomíjen, ale v minulosti byl pevnou součástí horoskopu, alespoň podle legend. Z horoskopu vypadl až poté, co se část Štíra osamostatnila ve znamení Vah. Lidstvo se zřejmě vydalo cestou, na které více ocení estetické hodnoty Vah než magické erupce Hadonošovy.

Hadonoš bývá ztotožňován se slavným staroegyptským veleknězem, mágem a lékařem Imhotepem a v antickém Řecku pod jménem Asklepius je považován za vynálezce nemocnic a medicíny, která je schopna nejen léčit, ale také vracet život zesnulým. V míchání léků mu had pomáhá hledat vhodné byliny.  Jeho léčitelské úspěchy vyprázdnily Říši zesnulých, a její vládce Pluto, zařídil, že Hadonoš přestal na Zemi léčit. V legendě poslední kapkou v poháru Plutonovy trpělivosti byl moment, ve kterém Hadonoš vrátil život škorpiónem zabitému lovci Orionovi (souhvězdí s pásem, podle něhož měly být postaveny pyramidy v Gíze). Potrestaný léčitel nakonec skončil na nebi, kde jako souhvězdí stojí na znamení Štíra; prý proto, aby bylo zřejmé, že člověk dokáže uzdravit i zásah nejprudším jedem.

Hadonošovo poslání uzdravovat lidi přežilo i po jeho odsunu na nebe. Jeho léčitelská centra, první evropské nemocnice fungující na bázi pobytu v lázních, se šířily po celém antickém světě. Největší z nich, Epidaurus, leží na překrásném místě v jižním Řecku. Je dojemné číst si do kamene vytesané radostné zprávy uzdravených lidí, kteří žili v době, ve které pyramidy byly „novou“, moderní budovou.

Přítomnost Hadonošova vlivu v Astrofocusu Mayský kalendář zachycuje moře, po němž plachetnice plují.
Mayský kalendář končí, a zatímco ve vizích apokalyptických pesimistů s ním skončí i náš svět, z pohledu neptunských optimistů skončením mayského kalendáře začne nová, lepší epocha lidských dějin, krásný Vodnářský věk, věk spravedlivých lidí lásky.

 

Citace o Astrofocusu® Mayský kalendář (Mayan Calendar) ze skript kurzu Jaroslava Dobeše (tento text doposud není zveřejněn, ale jemu předcházející kapitolu si můžete přečíst zde >> kurz Portrét duše)