Fotografická soutěž Vzruš Guru Járu
   
   
                
1. Kategorie >>
2. Kategorie >>
3. Kategorie >>

 

„Foťák je stroj času.“ 
...................................
fotograf Boyd Norton

Druhý ročník fotografického Atelieru Duše začíná 24. září 2011!

Své fotografie můžete posílat až do 30.6.2012 (fotografie, jež obdržíme po 30.6.2012, automaticky přesuneme do následujícího ročníku Ateliéru Duše) na online adresu vzrus.guru.jaru@jaroslavdobes.org (zde si lze domluvit osobní či telefonické předání vašich fotografií). Vzhledem k open filozofii Ateliéru Duše (viz níže) se soutěže mohou zúčastnit jakékoli fotografie, od profesionálních až po ty z vašich mobilů. Počítačovým úpravám, fotomontážím (pokud v nich použijete své autorské fotografie) či smíšeným malířsko-sochařským kombinacím z fotografií (fotokoláže) Ateliér Duše plně fandí.

Odměnou pro vítězné fotografie bude účast v projektu Astrofocus 5 Summit, což znamená vystavení vašich fotografií na třech až pěti kontinentech, včetně jejich otištění v anglicko-japonské publikaci Astrofocus 5 Summit. (Proto mějte na paměti: zasláním fotografie do Ateliéru duše nám dáváte zároveň právo vaše fotografie vystavovat, publikovat či zapracovávat do Astrofocusu – pokud máte k tomuto tématu jakékoliv dotazy, fotky prozatím neposílejte a kontaktujte nás).

 

 

 

Pro vítězná díla jsou samozřejmě připraveny i hmotné ceny, ale ty by ve filozofii Ateliéru Duše měly zůstat pouhou třešničkou na dortu, takže jejich podoba zůstane do poslední chvíle překvapením.

Pokud vám to pomůže v inspiraci, pak vězte, že motto loňského ročníku „Šokuj Jaroslava Dobeše“ v letošním Ateliéru Duše vystřídal slogan:  

                                                                         

                                        Za realizační tým Ateliéru Duše 2011 vám přeji krásné okamžiky s vaším strojem času.

 

 

 

„Zatímco fotografii považuji za okno do světa autora, pak Astrofocus považuji za Okno do Duše."
...............................................................................................................................................................
Guru Jára

Myšlenka Ateliéru Duše vznikla z každodenní práce s fotografiemi pro Astrofocus, který ve snaze zachytit nitro a osobnost klienta často pracuje s amatérskými fotografiemi z rodinného alba nebo momentkami z mobilu.
I když tyto fotografie mají pro své majitele nesmírnou hodnotu, v porovnání s profi fotkami ze stativu, snímaných za ideálních světelných podmínek, se poněkud ztrácí aura těchto osobních oken do života, a přitom upřednostňováním vizuálně strhujících děl zcela zapomínáme na konceptuální pojetí umění:

V díle umělce je kumulovaná energie jeho života. Umělec v obraze neprodává jen to, co vidíme, ale také kus svého života, bolesti, štěstí, prožitků, jež přivedly na svět toto neopakovatelné dílo.
.............................................................................................................................................................................................................................
Miyacht

 

 

 

„Jako konceptuální umělci považujeme svůj život za umělecké dílo.“
..................................................................................................................
Joko Ono & John Lenonn

Ateliér Duše je místem sdílení těchto osobních fotografií a ve své soutěžní části sleduje, nakolik fotografie vyzařuje právě osobní hodnotu, kterou majitelé ve své fotografii vidí. Tradiční kritéria plakátových fotografií vnímá Ateliér Duše jen jako doprovodný aspekt.

 

 


„Na umělecké škole v Toulouse nás učili, že fotomontáž je pop art. Tak tomu bylo desítky let, a teď vidím, že Guru Jára dokázal posunout obor, ve kterém se už nic měnit nemělo, do zcela nových mantinelů. To, že Astrofocus není tradiční pop art, způsobuje především pojetí jednotlivých fotografií coby kompozičních prvků, které pak dohromady jako celek vytvoří strhující dílo, což je obzvláště vidět u Astrofocusů Cleopatra on the Top of Kailash (k vidění zde), Make up svědomí (k vidění zde), Soustřeď se na srdce (zde).“
..............................................................................................................................................................................................
Miyacht, malíř, fotograf a filmař z rodiny významných francouzských umělců,
při setkání s dílem Guru Jary během plavby z Tahiti na „konec světa“.


"Cílem Astrofocusu coby montáže či koláže není naplnění tradiční touhy umělců po vyvolání silné atmosféry sálající z díla, toho, co umělec viděl a cítil. Astrofocus je spíše portrétem abstraktna nitra a života osoby, jíž je určen, i když zároveň je často vizuálně strhující. S tím, že abstraktno v Astrofocusu zde nevzniká tradičními technikami, s nimiž přišel mistr Kandinski, nýbrž netradiční kombinací a kompozicí fotografií, kreseb etc., které říkám Malování fotografií.“
...............................................................................................
Guru Jára

 

     

 

„Slovo kompozice mě uhranulo spirituálně a následně jsem svůj život zasvětil malování kompozice, slova, jež ve mně rozvibrovává stejné vibrace jako modlitba. Kompozice v obraze je prvkem, který vede k duchovnímu naplnění.“
......................................................................................................................................................

Vasilij Kandinski

 

Podobná spiritualita, umožňující divákovi – a obzvlášť osobě, podle níž Astrofocus vznikl - prožít skrze pohled na dílo vibrace modlitby, stála u zrodu Astrofocusu.

Tato prvotní touha už na první pohled přenést do divákova nitra vše podstatné o nitru a osudu člověka, jehož horoskop astrolog vypracoval, se poněkud posunula v době, kdy začali být v převaze ti stoupenci Astrofocusu, jež jej vnímali jako nový umělecký směr a ne jako odnož astrologie -  a horoskopy tak ustoupily do ústraní. Ale i tak - snad proto, že u kolébky Astrofocusu stála sudička Astrologie -  Astrofocus nadále zůstal portrétem abstraktna nitra a života osoby, případně zhmotněním neviditelného pozadí událostí, nehmotných principů instituce nebo abstraktního ducha místa.

 

 

Úvodem ke kategoriím Ateliéru Duše


Zaslané fotografie a Astrofocusy zařazujeme do jednotlivých kategorií poté, co si převezmeme fotografie, které zašlete na e-mail vzrus.guru.jaru@jaroslavdobes.org (toto převzetí vám potvrdíme e-mailem. Pokud tento e-mail od nás nepřijde do 30 dní po zaslání vašich soutěžních fotografií, kontaktujte nás, prosím).

Přesto však po přečtení následujícího textu můžete sami navrhnout, které kategorii by vaše dílo slušelo nejvíce.

 

 

1. Kategorie

„To, co z tradičního horoskopu dokáže po hodinovém rozboru vyčíst jen zkušený astrolog, uvidí a ucítí z Astrofocusu na první pohled každý člověk. Astrofocus je materializací osudu, v níž je abstraktní vize horoskopu prostřednictvím díla umění zhmotněna do existence.  Tvůrce se během tvorby mění v impresionistu, jenž tajemství osudu, vepsané do hvězd, projevuje ve formě, vnímatelné našimi smysly.“
.................................................................................................................................................................................................................
Guru Jára

Hlavním kritériem pro ocenění v kategorii Astrofocus a Astrofocus Photo je míra přispění k naplnění uměleckého snu, který mistr V. Kandinski po svém mnohaletém snažení o vizuální zachycení duchovních procesů uvnitř člověka uzavřel prohlášením, že:

„Vnitřní zrání se nedá pozorovat, je mystické a skryté ve vnitřních příčinách...“

 

 

Na fotografie kategorie Astrofocus a Astrofocus Photo se pohlíží jiným okem než na běžné fotografie, podle poučky ze skript Guru Járy z Kurzu Astrofocus, tvorba pro neastrology (info o kurzu najdete ZDE).

V Astrofocusu na fotku nepohlížíme jako na hotový celek. Ve fotografii nás zajímá především její síla v rámci jedné ze tří kategorií Astrofocus-fotografií, vše ostatní ve finálním díle zmizí, takže to u fotky přehlížíme.

Fotografie pro tvorbu Astrofocusu dělíme na tyto tři kategorie:

    Fotky pozadí
    Fotky popředí
    Fotky tématické

A proto i fotky, které by při ryze fotografickém pohledu zapadly buď pro chybějící děj, pokaženou perspektivu, špatnou kompozici, rušivé prvky mimo hlavní téma, nepovedené doprovodné zóny atd., mohou znamenat pro Astrofocus tvorbu, pro malování fotkami, ten nejlepší materiál.

 

 

     

Pro lepší představu, jak na soutěžní fotky v kategorii Astrofocus a Astrofocus Photo pohlížíme, přidám ještě jednu citaci ze skript Guru Járy Astrofocus pro astrology a následně totéž slovy skript Astrofocus pro neastrology (info o obou kurzech najdete ZDE):

A1) Fotka pozadí, alias podkladová, dává planetám-fotografiím domovský vesmír osudu klienta ... vypouštěny a potlačovány jsou figurativní formy, zůstaly barva, linie a forma.

A2) Fotka pozadí, alias podkladová, dává prostředí, ve kterém člověk žije, podobu, kterou on sám své okolí prožívá ve svém nitru, ve svých náladách a nejčastějších pocitech... v podkladové fotografii vypouštíme vše, co na sebe strhává pozornost a snažíme se, aby zůstaly jen dojmy z barev, linie ze živlu pozadí.

 

 

 

B1) Fotka popředí - vyfocený objekt vyvolává pocit psychologicky spojovaný s danou planetou, aspektem, konstelací... vypouštěny a potlačovány jsou vedlejší dojmy pozadí a prostředí, jež by do Astrofocusu přenášely energie jiných astrologických vlivů, protože ty nahrazuje domovský vesmír naší fotky pozadí a další - námi podle horoskopu vybrané - fotky popředí...

B2)  Fotka popředí - vyfocený objekt vyvolává dojem událostí, které mají v daném období a v blízké budoucnosti pro život člověka největší důležitost. Namísto otrockého použití fotek těchto událostí má přednost nalezení obrazů, které člověk při těchto událostech vnímá ve svém nitru, ať už skrze pocity či vnitřní obrazy. Pokud otrocky dáme na Astrofocus fotku soka v lásce, zbavíme dílo jeho krásy promlouvání v archetypech, v jakémsi snáři XXI. století. Naopak, pokud soka v lásce, vůči němuž si klient nevěří, nahradíme třeba fotkou medvěda vloženého do pozadí baru, pak oslovíme nejen jeho rozum, ale zmobilizujeme reakci podvědomí a nitra. Častou chybou u fotek popředí je, že nás krása fotky přesvědčí, abychom zachovali ještě něco víc než samotného medvěda, a tím rozmělníme kontrast malování fotkami, protože medvěd vložený do pozadí baru působí silněji, když jej v baru nedoprovázejí nádherné hříbky, které během fotografování ve švédském lese sbíral. Výjimkou by bylo, kdyby hříbky kolem medvěda dokázaly v našem Astrofocusu splnit roli tzv. 3D-tmelu. Ano, mezi fotkami popředí se většinou nachází jedna, jíž se říká 3D-tmel, a právě ona opticky, skrze svou hlubokou perspektivu, propojuje všechny fotky Astrofocusu s fotkou pozadí.

 

 

 

C1) Fotka tématická. V Astrofocusu zastupuje střed horoskopu nebo vládce horoskopu, ascendent, nebo jedno ze Světel. Někdy se může fotkou tématickou stát nejsilnější konstelace, a to buď kvůli její super důležitosti pro osud klienta a nebo kvůli touze klienta změnit kurs svého žití a směřovat k nějakému karmickému stéliu. U projektů či jiných témat Astrofocusu, než je horoskop člověka, volí astrolog fotku tématickou dle aktuálního horoskopu.

(skripta GJ, Astrofocus pro astrology)

 

C2) Fotka tématická. Je to hlavní hrdina či symbol, archetyp hlavního hrdiny námi vytvářeného Astrofocusu. Nejčastěji jde o portrét či fotku postavy klienta. Právě u této fotky vzniká v tvorbě nejvíce překážek, je to skutečná zkouška ohněm, které jsem věnoval celou příští lekci...

(skripta GJ, Astrofocus pro neastrology)

 

 

 

2. Kategorie

„Hory ozářené sluncem, jež jsi tolik miloval, z tvé poslední poutě přestávají zářit. Laviny ti hřímají na počest.“ 
.................................................................................................................................................................................
Fritz Bechtold při snášení zesnulého horolezce na Nanga Parbatu

 

 

Kategorie Spiritual Trekking je založena na dvou principech:

1.     Že fotky z dovolené mohou být uměleckým dílem. Šéf jedné krajské galerie během instalace výstavy skvělých fotografií talentované opavské fotografky z cest po USA, který do té doby tvrdil, že její fotky jsou umělecky slibné, jednoho rána zničehonic prohlásil :

„To není umění, ale fotky z dovolené.“

Ano, focení na cestách nikdy kvalitou nepřekoná ateliérové fotky či fotky focené na fotografově domácím hřišti (tedy pokud s sebou nevláčíte tři nosiče na objektivy a bodyguardy jako fotografové National Geographic), ale to neznamená, že zachycení toho, co jste v prostředí pro vás naprosto cizím zachytili, nemůže rozechvět duchovně kulturní srdce jiných očí.

 

 

2.    Druhým principem kategorie Spiritual Trekking je víra v pozitivní vliv cestování na vnitřní rozvoj osobnosti člověka. Právě proto jsou do této kategorie zařazeny Astrofocusy a fotografie, jež se nějakým způsobem cestování či putování týkají.

Nejde jen o tradiční srovnávání cestování s poutí po duchovní cestě, ale i o naprosto banální zkoušky a zážitky, které člověka na cestách udržují v neustálé bdělosti, kterou – s výjimkou mladých lidí - doma, kde žijeme na režimu vnitřního autopilota, nedokážeme prožívat.

Foťák na cestách dokáže být dalším pomocníkem otvírajícím před cizinci zabarikádovaných dveří, ale zároveň může být dalším ohniskem napětí a problémů, a je jen na zkušenosti a umění fotografa, jakou roli jeho focení bude mít.

 

     

Zmiňovaná bdělost, kterou cestování člověku dává, umožňuje vnímat náš svět tak, jak to uměli jen mudrcové. Jeden z nich, mnich Bonaventura, napsal knihu Putování myslí do Boha. V ní upozornil na skutečnost, že na cestách člověk vnímá místa, znamení, lidi a děje jako stopy Boží či osudové, lidskou maličkost  přesahující prozřetelnosti.

Teprve když naše mysl jasně dokáže nazírat na Boha mimo sebe, skrze jeho stopy a v jeho stopách, zanechaných v hmotném světě, dozrál poutník k nejvyššímu kroku...

Cesty nám vnucují bdělost, protože chyby způsobené necitlivostí autopilota trestají mnohem  drastičtěji než naše domácí prostředí. Slavný šerpa, který jako první dokázal na vrcholu Everestu přežít neuvěřitelných 24 hodin, začínal svou profi dráhu fotografa focením v pro něj snadném terénu předsunutého základního tábora. Coby mnohanásobný pokořitel Everestu se zde pohyboval automaticky a s hledáčkem na očích pak našel smrt v ledovcové trhlině.

 

 

 

         

Nejzoufalejší situace v životě nenastává při běžných neštěstích jako je nehoda, rozchod, švorc regge, ale tehdy, když vás vytrvale poučují a manipulují lidé, kteří nedokázali a nezažili nic kromě toho, že hned jak se naučili chodit, začali dělat výhradně to, co dělají ostatní, aby hned poté, co vypadnou ze škol, se na čtyřicet let zazdili do práce, která je nebaví, a těšili se, že v důchodu konečně začnou dělat to, co doopravdy chtěli žít. Obzvlášť u mladých často není možné vyhnout se výplachu mozku těchto loutek života jinak než útěkem na cesty.

Cestování často pomáhá při výškové nemoci nitra, při emotivní či fyzické nesvobodě a také při duchovní stagnaci.  Samozřejmě, že cestování je často nebezpečné a nepohodlné, ale o to právě jde, na cestách mimo zónu komfortu tak trochu zmagoříte a začnete daleko víc než jindy vnímat znamení, lidi a symboly, podle kterých jako řidič dle značek odvíjíte nejen průběh cesty vnější, ale paralelně ve svém nitru odvíjíte i svou cestu vnitřní. Právě proto se cestování přezdívá dynamická meditace, duchovní pouť či Spiritual Trekking.“
...........................................................................................................................................................................................................................

(Mágova hora 2, první díl teto klasiky Guru Járy si můžete přečíst zde)

 

 

 

 

V kategorii Spiritual Trekking se velmi těšíme na okamžiky bdělosti a svobody vašich cest a připomínáme, že v této kategorii Atélier Duše spolupracuje s projektem Čajodárné putování -  fotografie vaší oblíbené čajovny či čajovníka automaticky zařazujeme do obou projektů, tedy jak do Ateliéru Duše, tak do Čajodárného putování (info o projektu Čajodárné putování, který letos oslavil 14. výročí najdete ZDE).

 

 

 

3. Kategorie

"Zajímá mě paradox mezi identitou a uniformitou, zajímá mě moc a zranitelnost každého jednotlivce a každé skupiny. Právě tenhle paradox se snažím vizualizovat tím, že se soustředím na pózy, postoje a gesta."
.....................................................................................................................
Fotografka Rineke Dijkstra

V této kategorii Ateliéru Duše s názvem tantrického románu Casanova Sútra nás zajímají emoce pod povrchem aktů, momentek, portrétů lidí, či atmosféra výrazu domova, krajiny, zátiší a města.

 

 

 

         

 

"Černá s bílou ve fotografii symbolizují smrt, zatímco barvy ve fotce zastupují život. Přesto i barevná fotografie ve mně  evokuje smrt, možná za to může mé buddhistické vnímání světa, ale o pomíjivosti přemýšlím i při focení, vždyť život, realita, kterou fotograf fotí, byla ještě před chvílí dynamická, živá...  Ale najednou ji máte na fotce statickou, mrtvou.“
.....................................................................................................................................
Fotograf Nobuyoshi Araki

Vidíte: tuto esej o Ateliéru Duše 2011 jsme začínali západním pojetím fotografie coby nástroje proti pomíjivosti času, a nyní na jejím konci, ve východním pohledu na totéž, se nám fotografování proměňuje v proces, umrtvující život - a to ústy  Nobuyoshi Arakiho, fotografa, který se proslavil živými akty, jež k aktivitě probouzely  i cenzuru s policií.

Pokud máte nějakou fotografii, která toto napětí mezi věčností a pomíjivostí v divácích probouzí, a nebo stvoříte Astrofocus, který by tyto vibrace přenášel, a toto své dílo zašlete do soutěže Ateliér Duše, je dost pravděpodobné, že bude oceněna právě v této kategorii Casanova Sútra. A jste-li ze západu, bude pak v rámci projektu 5 Summit zkoušet svůj vliv na lidi v Japonsku či jinde na Východě, a jste-li z Japonska, pak vaše dílo zažije tutéž cestu k testu vibrací lidí v Evropě nebo Americe. Jaké tyto reakce byly, to se dozvíte z vrcholové knížky své fotky či Astrofocusu, do které diváci z jiných kontinentů své vibrace z vašeho díla pro vás zvěční.

 

 

 

Milovníci Photoshopu a děl starých mistrů se mohou pokusit přepracovat některé z děl starých mistrů a doplnit jej o vlastní invenci. Jedinou podmínkou je, že původní autor díla je 70 let po smrti (kvůli autorským právům, ale pokud máte autorská práva na nějaké z „mladších“ děl, pak tato podmínka neplatí). Hodnoticím kritériem letošního ročníku Síně slávy Ateliéru Duše je pouze naplnění sloganu ročníku,  tedy „Vzruš Guru Járu“.

 

Do síně slávy Ateliéru Duše 2010 se sloganem „Šokuj Jaroslava Dobeše“,  byla nominována dvojice Hokusai (autor původního dila) a Picasso (renovátor původního díla).

.........................................................................................................................................................................................................

 

 

ZÁVĚREM ZOPAKOVÁNÍ PRAVIDEL ATELIÉRU DUŠE 2011

Druhý ročník fotografického Atelieru Duše začíná 24. září 2011!

Své fotografie můžete posílat až do 30.6.2012 (fotografie, jež obdržíme po 30.6.2012, automaticky přesuneme do následujícího ročníku Atelieru Duše) na online adresu vzrus.guru.jaru@jaroslavdobes.org (zde si lze domluvit osobní či telefonické předání vašich fotografií). Vzhledem k open filozofii Atelieru Duše (viz níže) se soutěže mohou zúčastnit jakékoli fotografie - od profesionálních až po ty z vašich mobilů. Počítačovým úpravám, fotomontážím (pokud v nich použijete své autorské fotografie) či smíšeným malířsko-sochařským kombinacím z fotografií (fotokoláže) Ateliér Duše plně fandí.

Odměnou pro vítězné fotografie bude účast v projektu Astrofocus 5 Summit, což znamená vystavení vašich fotografií na třech až pěti kontinentech, včetně jejich otištění v anglicko-japonské publikaci Astrofocus 5 Summit. (Proto mějte na paměti: spolu se zasláním fotografie do Ateliéru duše nám dáváte právo vaše fotografie vystavovat, publikovat či zapracovávat do Astrofocus, a máte-li k tomuto tématu jakékoliv dotazy, fotky prozatím neposílejte a kontaktujte nás).

Zaslané fotografie a Astrofocusy do jednotlivých kategorií zařazujeme poté, co si fotografie, vámi zaslané na e-mail vzrus.guru.jaru@jaroslavdobes.org převezmeme (toto převzetí vám potvrdíme e-mailem. Pokud tento email od nás nepřijde do 30 dní po zaslání vašich soutěžních fotografií, kontaktujte nás, prosím).
Přesto po přečtení následujícího textu můžete sami navrhnout, které kategorii by vaše dílo slušelo nejvíce.

V kategorii Spiritual trekking spolupracuje Ateliér Duše s projektem Čajodárné putování  a fotky vaší oblíbené čajovny či čajovníka automaticky zařazujeme do obou projektů, tedy jak do Ateliéru Duše, tak do Čajodárného putování (info o projektu Čajodárné putování, který letos oslavil 14. výročí najdete ZDE).

Síň slávy Ateliéru Duše je založena na remixu děl starých mistrů a má tudíž  jiná pravidla než samotný Ateliér Duše, viz o stránku výše.

Na další technická, organizační či autorsko-právní pravidla se můžete doptat na e-mailové adrese Ateliéru Duše.

         .........................................................................................................................................................................................................